معرفی محصولات

راهنما نصب دستگاه و اپلیکیشن

راهنما نصب دستگاه و اپلیکیشن

با تشکر از حسن انتخاب شما برای نصب محصول به بروشور آموزش نصب در داخل دستگاه مراجعه کنید و طبق دستور العمل دستگاه را نصب نمایید و در صورت...

ردیاب مدل Caren-G10

ردیاب مدل Caren-G10

* مشاهده آنلاین موقعیت مکانی خودرو بر روی نقشه * مشاهده مسیرهای پیموده شده خودرو طی ۳ ماه گذشته با تمام جزییات اعم از تاریخ، ساعت، سرعت...

دیاگ مدل caren-D10

دیاگ مدل caren-D10

  * اتصال به کامپیوتر خودرو و دریافت اطلاعاتي نظير : دور موتور، سرعت خودرو، ولتاژ باتری، دمای آب رادیاتور، کیلومتر پیموده شده، زمان...