سیستم دیاگ ناجی هوشمند

دیاگ ناجی هوشمند از طریق پورت obd و اتصال به ECU خودرو می تواند به اطلاعات خودرو دسترسی پیدا کند .
این اطلاعات شامل داده های مربوط به سنسورها و خطاهای اجزای مختلف خودرو می باشد . سپس این داده ها تجزیه و تحلیل شده و در نرم افزار به کاربر نمایش داده می شود .
بر مبنای این داده ها و با استفاده از یک الگوریتم هوشمند زمان سرویس های دوره ای نیز اطلاع رسانی می شود .