دیاگ مدل caren-D10

 

* اتصال به کامپیوتر خودرو و دریافت اطلاعاتي نظير : دور موتور، سرعت خودرو، ولتاژ باتری، دمای آب رادیاتور، کیلومتر پیموده شده، زمان روشن بودن خودرو و ارسال اين اطلاعات به سرور در بازه زمانی تعيين شده توسط كاربر
* امکان مشاهده و تشريح خطاهای خودرو
* امکان پاک کردن خطاهای کامپیوتر و نمایش اطلاعات قطعات معیوب و بررسی سلامت خودرو
* پشتیانی از کامپیوترهای خودرو هاي ایرانی (ایرانخودرو و سایپا) اعم از زیمنس ، بوش، غرب استيل، …. و کامپیوتر خودرو های خارجی
* یادآوری سرویس دوره ای با محاسبه کیلومتر پیموده شده و مدت زمان روشن بودن خودرو
* پیش بینی احتمال مشکل بر اساس تحلیل اطلاعات دریافتی از کامپیوتر خودرو